„Projekt o dofinansowanioe w ramach II Osi Priorytetowej Gospodarki regionalnej szansy Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013"
"Unowocześnienie środków produkcji w TRANS-DREW Zbylut - Firlit sp Jawna z siedzibą Jodłówka Tuchwoska 244, 33-173 Jodłówka Tuchowska w celu zwiększenia wydajności i jakości produktów i dostosowanie ich do potrzeb rynku"

Nr projektu MRPO.02.01.01-12-1-0189-11-08  

 

 

 

 

 

 

TRANS-DREW Zbylut-Firlit Spółka Jawna. Jodłówka Tuchowska 244, 33-173, Jodłówka Tuchowska.
Kom: +48 605 35 27 28 FAX: +48 14 652 78 10Tel: +48 14 652 78 10 E-mail: biuro@trans-drew.eu